LA REHABILITACIÓ

 

Hem de fer obres al nostre edifici. Què hem de fer?

Quins ajuts hi ha per a la rehabilitació d’habitatges? 

Quin tipus d’obres podrien incloure’s en els programes d’ajuts?

Quins requisits es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació? 

On es poden sol·licitar els ajuts a la rehabilitació?

Hem de fer obres al nostre edifici. Què hem de fer?

Tant si es tracta de reparar la façana com de construir el nostre habitatge o una piscina al jardí, fer obres implica sol·licitar llicències administratives, comparar ofertes, negociar i contractar empreses, supervisar la qualitat del treballs, etc.

La solució més econòmica i que t’assegurarà la millor qualitat és utilitzar els serveis d’un aparellador que realitzi la gestió completa de les obres.

Quins ajuts hi ha per a la rehabilitació d’habitatges?

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges (ús residencial) i d’habitatges individuals.

 Es poden atorgar subvencions. Les subvencions sempre són un tant per cent del pressupost protegible (que és la xifra que l’Administració reconeix com a protegible, i sobre la qual es fan els càlculs del tant per cent de subvenció).

Quin tipus d’obres podrien incloure’s en els programes d’ajuts?

En edificis:

Patologies estructurals, deficiències constructives i risc.

Accessibilitat (instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques).

Instal·lacions comunitàries (aigua, llum, gas).

Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica (millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, instal·lació d’energies alternatives).

En interiors d’habitatges:

Obres per aconseguir els mínims d’habitabilitat.

Adequació d’instal·lacions d’aigua, llum, gas i sanejament.

Obres per facilitar la mobilitat interior de l’habitatge.

Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

Quins requisits es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació?

Per a poder sol·licitar ajuts per a obres de rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud del ajuts, La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica per a l’elaboració de l’informe previ.

Només es poden fer les obres de risc greu i imminent, degudament acreditades amb una Ordre d’execució vigent de l’ajuntament.

En el cas d’obres de rehabilitació d’interior d’habitatges per a ús propi, hi ha el requisit del límit d’ingressos de la unitat familiar (4,21 vegades l’IRSC).

On es poden sol·licitar els ajuts a la rehabilitació?

A les Oficines locals d’habitatge i a les diferents seus territorials de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

A la ciutat de Barcelona, consulteu el web www.bcn.cat/habitatge, on hi ha disponible tota la informació sobre habitatge a la ciutat. 

 

Deixa un comentari