LA CÈDULA D’HABITABILITAT


Quan costa la cèdula d’habitabilitat?

Quan es triga a obtenir-la?

Com puc sol·licitar-la?

Perquè serveix la cèdula d’habitabilitat?

Qui la pot fer?

Quines són les condicions que ha de tenir l’habitatge?

La cèdula d’habitabilitat caduca?

He perdut la cèdula d’habitabilitat, què puc fer

 

Quan costa la cèdula d’habitabilitat?

Els honoraris dels professionals, per tal de garantir la lliure competència, no es poden regular, es a dir, son lliures.

El preu màxim que el SAACU estableix per aquest servei és de 150 €

 

Quan es triga a obtenir-la?

Un cop realitzada la inspecció de l’habitatge per un tècnic col·legiat, aquest li entregarà, si és el cas, el certificat d’habitabilitat. Aquest document és imprescindible per sol·licitar las cèdula d’habitabilitat i es pot obtenir en 24 hores.

La cèdula d’habitabilitat la concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i té un termini màxim de 30 dies per fer-ho

Si ho sol·licita, els nostres tècnics li poden realitzar la tramitació completa

 

Com puc sol·licitar-la?

Truca’ns al telèfon 977 21 27 99 o sol·licita’l al formulari

 

Perquè serveix la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat acredita que el nostre habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per poder vendre o llogar un habitatge i contractar els serveis d’aigua o llum.

 

Qui la pot fer?

Un arquitecte tècnic, un aparellador o un arquitecte, col·legiats.

 

Quines són les condicions que ha de tenir l’habitatge?

En habitatges usats o preexistents es revisen condicions de seguretat, salubritat i habitabilitat. I es refereixen per exemple a superfície mínima, dotació d’espais i instal·lacions, ventilació, il·luminació, etc

 

La cèdula d’habitabilitat caduca?

La cèdula d’habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

 

He perdut la cèdula d’habitabilitat, què puc fer?

Pot sol·licitar una duplicat de la cèdula d’habitabilitat a les oficines del Servei Territorial d’Habitatge més properes al seu domicili

 

Més informació: gabinet tècnic del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e gabtec@apatgn.org

Deixa un comentari