Treballs d’edificació i urbanització

1.   Treballs d’edificació i urbanització     

1.1.         Treballs d’edificació              

                1.1.1.     Projecte tècnic [.pdf]

                1.1.2.     Direcció de l’obra [.pdf]

                1.1.3.     Direcció d’execució de l’obra [.pdf]

                1.1.4.     Direcció d’obres menors i documentació tècnica [.pdf]

                1.1.5.     Treballs complementaris [.pdf]

1.2.         Treballs de desconstrucció  d’edificacions (enderrocs)

                1.2.1.     Redacció del projecte [.pdf]

                1.2.2.     Direcció facultativa de les obres de desconstrucció [.pdf]

                1.2.3.     Permanència en treballs de desconstrucció [.pdf]

1.3.         Estudi de gestió de residus de construcció i demolició [.pdf]

1.4.         Treballs de decoració [.pdf]

1.5.         Projecte parcial de càlcul d’estructures [.pdf]

1.6.         Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents [.pdf]

1.7.         Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental [.pdf]

1.8.         Redacció del pla d’emergència [.pdf]

1.9.         Projecte d’instal·lació de grua [.pdf]

1.10.       Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge [.pdf]

1.11.       Treballs per a construccions efímeres [.pdf]

1.12.       Llibre de l’edifici [.pdf]

1.13.       Treballs d’urbanització

                1.13.1.   Projectes d’obres d’urbanització [.pdf]

                1.13.2.   Direcció facultativa de les obres [.pdf]

1.14.       Treballs de parcel·lacions

                1.14.1.   Redacció de la documentació de la parcel·lació [.pdf]

                1.14.2.   Replanteig [.pdf]

1.15.       Treballs de reparcel·lacions [.pdf]

Comments are closed.