CERTIFICAT EFICIENCIA ENERGETICA OLD

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

La etiqueta d’eficiència energètica s’haurà d’incloure a partir de l’1 de juny de 2013 a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament d’un habitatge o local.

Què és la certificació energètica d’un edifici?

És un document que classifica l’habitatge dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia

 Per a què serveix la certificació d’eficiència energètica d’edificis?

El certificat proporciona informació útil a l’usuari – comprador o llogater-, sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar

El habitatges i locals comercials tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

Sí, serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendadors, el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge o el local a partir de l’1 de juny de 2013

 Qui pot fer-li el certificat d’eficiència energètica?

Un tècnic certificador registrat. Podrà consultar el registre de tècnics que trobarà al lloc web de l’ICAEN, o al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Tarragona, on s¡’informarà dels tècnics especialistes en l’edificació i certificadors autoritzats més proper.

 Quan pot costar?

Cada professional pot oferir lliurement tarifes per certificar l’eficiència energètica d’un habitatges.

Independentment del preu vostè com a usuari ha d’exigir que la realització de l’informe de qualificació es realitzi en base a un estudi acurat de l’habitatge i les instal·lacions. A la vegada, l’informe de qualificació li ha de proporcionar una proposta de millora, una avaluació del cost de la millora i un estudi de l’estalvi econòmic.

L’import variarà també en funció d’altres factors com la complexitat de les instal·lacions, els metres quadrats, o la documentació que s’aporti sobre la propietat.

Per tal d’abaratir costos, el més recomanable és fer-ho coincidir amb la Inspecció Tècnica de l’Edifici. En cap cas s’ha d’acceptar un informe de qualificació que no es realitzi en base a un estudi acurat de l’habitatge.

En cas de dubte, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Tarragona li pot informar i assessor de les tramitacions, costos, tècnics, etc. Tenim un lloc web on es pot ampliar aquesta informació www.aparelladorstarragona.com , un telèfon 977 21 27 99 i un correu electrònic certificacio@apatgn.org per atendre i aclarir qualsevol dubte al respecte.

Com serà el procediment per sol·licitar el certificat d’eficiència energètica?

A Catalunya el procediment serà el que s’indica al següent esquema:

 

 

 

Té caducitat el certificat d’eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa de 10 anys.

El certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

Com serà l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica atorgarà el dret d’utilització, durant el període de validesa del mateix, de l’etiqueta d’eficiència energètica.

Quines sancions se’n derivaran de no fer-ho?

L’incompliment constituirà infracció en matèria de defensa dels consumidors i usuaris d’acord amb la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Donat que l’etiqueta energètica ha d’incorporar-se a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer, es podria sancionar a propietaris o a immobiliàries.

Hi ha ajudes de l’Administració

Es consideraran actuacions susceptibles d’ajuda les següents:

  • Millora de l’eficiència de façanes o cobertes, substitució de finestres, etc
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions
  • Millores en l’aïllament acústics de l’edifici

De fins a 2.000 € per habitatge. Es podran sol·licitar 1.000 més si també es fan millores en l’eficiència energètica i uns altres 1.000 si a més es milloren les condicions d’accessibilitat. En total 4.000€.

Els ajuts a la millora de l’eficiència energètica seran de fins a 2.000 € per habitatge. Si es redueix en un 50% la demanda energètica de l’edifici, l’ajut arribarà fins al 5.000 €.

En el cas de millores en l’eficiència i a l’accessibilitat, l’import màxim dels ajuts serà de 4.000 € per habitatge.

Comments are closed.